Upotpunite događaj i proslavu detaljima jer "sitnice život znače"





Čaše za mladence








Cvetovi za rever-korsaž







Sveće za venčanja i krštenja





Sito za mladu






Salvete 







Korpe za cvetiće